Regulamin sklepu internetowego
uniformymedyczne.pl

1. Postanowienia ogólne:

1.1 Sklep internetowy uniformymedyczne.pl (dalej: “Sklep”) jest prowadzony przez firmę
KIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000924288 dla której akta rejestrowe prowdzi Sąd Rejonowy w
Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego , działąjącą pod adresem :
ul. Obrońców pokoju 106c
36-100 Kolbuszowa
Nip: 814 169 47 01 regon: 520040149
(dalej: “Sprzedawca”).
1.2 Niniejszy regulamin (dalej: “Regulamin”) określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży
towarów za pośrednictwem sklepu internetowego uniformymedyczne.pl oraz z użyciem telefonu, poczty
elektronicznej e-mail oraz faksu.
1.3 Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (dalej: “Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
1.4. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
1.5 SKLEP działający pod adresem uniformymedyczne.pl służy do dokonywania zakupów towarów,
znajdujących się w ofercie firmy KIS Sp zo.o , bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili
zawarcia umowy włącznie.
1.6 Sklep prowadzi sprzedaż odzieży medycznej i obuwia medycznego .

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego uniformymedyczne.pl

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
2.2. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź
opiekunów prawnych.
2.3. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane
osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez firme KIS sp.zo.o na zasadach wskazanych w
Polityce prywatności.

3. Rejestracja konta:

3.1. Dokonywać zakupów w Sklepie można bez rejestracji lub poprzez założenie konta .
3.2. Podczas rejestracji wymagane jest podanie prawdziwych danych osobowych.
3.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i nieudostępnianie go
osobom trzecim.
3.4. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione działania podejmowane przez
osoby trzecie na skutek niezachowania poufności hasła.

4. Składanie zamówienień

4.1 Podstawowym warunkiem realizacji każdego zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe
przejście przez poszczególne fazy składania zamówienia jak: wybór towaru, przekazanie danych
teleadresowych, wybór sposobu płatności i dostawy, oraz potwierdzenie zamówienia.
4.2 Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej uniformymedyczne.pl
4.3 Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:
e-mail: biuro@uniformymedyczne.pl
tel. 600 839 619 tel. 17 2270 465
lub przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.
4.4 Składając zamówienie, Klient zobowiązany jest podać prawdziwe i aktualne dane osobowe oraz
informacje dotyczące adresu dostawy.
4.5 Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku podania
nieprawdziwych danych lub w innych uzasadnionych przypadkach.
4.6 Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub innego
komunikatu zawierającego podsumowanie zamówienia.
4.7 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni
powszednie po godzinie 15-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

5. Niemożność zrealizowania zamówienia

5.1 W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego
powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją
zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

6. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

6.1 Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane
Klientowi na stronie Internetowej sklepu w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania
Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
6.2. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do
realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online,
zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności na konto firmy KIS sp.
zo.o
6.3 W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z płatności online realizacja zamówienia
rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto firmy KIS sp. zo.o lub podmiotów
pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany
Klientowi.
6.4. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez firmę KIS Sp. zo.o firma kurierska.
6.5 Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.6 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 1-7 Dni Roboczych

6.7 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w
chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest
zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy
wszelkich wad.

7. Ceny i płatności

7.1 Wszystkie ceny podawane na stronie Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają
podatek VAT.
7.2. W przypadku płatności za zamówienie, Sklep udostępnia różne formy płatności, takie jak karta
kredytowa, przelew bankowy, płatność elektroniczna itp.
7.3. W przypadku płatności elektronicznych, Sklep współpracuje z renomowanymi dostawcami usług
płatniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji.
7.4 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów.
7.5 Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu pełnej płatności za zamówienie.

8.Odstąpienie od umowy

8.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek
przyczyny. Klient zobowiązany jest wysłać przesyłkę na własny koszt.
8.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w
posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w
posiadanie rzeczy.
8.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi złożyć firmie KIS sp zo.o jednoznaczne
oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze zwracanym produktem na adres:
KIS Sp zo.o
ul. Obrońców pokoju 106c
36-100 Kolbuszowa
8.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy wraz z potwierdzeniem nadania przesyłki.
8.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, firma KIS sp z.oo zwraca Klientowi koszt
zakupionego produktu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
KIS Sp zo.o zatwierdził realizację prawa odstąpienia od umowy sprzedaży (produkt musi być w stanie
nienaruszonym, z kompletem metek oraz z dowodem zakupu).
8.6. Zwrot płatności zostanie dokonany za pomocą przelewu na wskazany przez klienta rachunek
bankowy.
8.7 Zgodnie z art. 38 pkt. 3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb; klientowi nie przysługuje prawo zwrotu. Zapis dotyczy wszystkich produktów z
personalizowanego zamówienia, odzieży szytej na miarę lub wyhaftowanej pod życzenie klienta.

9. Wymiana towaru

9.1 W ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki przysługuje Państwu możliwość wymiany zakupionej
odzieży.
9.2 Wymiany można dokonać na inny rozmiar, kolor lub fason.
9.3 Wymianie podlega wyłącznie towar bez śladów użytkowania, z oryginalnymi metkami producenta.
9.4 Zgodnie z art. 38 pkt. 3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb; klientowi nie przysługuje prawo wymiany towaru. Zapis dotyczy wszystkich produktów z
personalizowanego zamówienia, odzieży szytej na miarę lub wyhaftowanej pod życzenie klienta.
9.5 Koszt przysyłki wymiany ponosi kupujący. Jeżeli wymieniony produkt będzie tańszy niż pierwotnie
zamówiony, koszty przesyłki zostaną pomniejszone o tę wartość. Analogicznie, przy wymianie na produkt
droższy, doliczymy brakującą kwotę.

10. Reklamacja

10.1. Konsument ma prawo złożyć reklamację dotyczącą wadliwego , niezgodnego z umową towaru, lub
niepoprawnie wykonanego haftu
10.2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail lub za pomocą formularza
reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu.
10.3. Reklamację należy zgłosić nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
10.4 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić czego dotyczy reklamacja , wraz z dokładnym
opisem wady.
10.5 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni
10.6 Po zgłoszeniu reklamacji , sklep potwierdzi jej otrzymanie oraz poda informację dotyczące dalszego
postepowania
10.7 Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania reklamacji , w tym poprzez żądanie dostraczenia
towaru wadliwego lub niezgodnego z umową na koszt klienta
10.8 Jeśli reklamacja zostanie uzanana za zasadną sklep podejmnie działąnia w celu naprawy wady
towaru , wymiany towaru na nowy lub zwrot kosztów .
10.9 Koszt przysyłki reklamacyjnej ponosi kupujący.

11. Polityka ochrony prywatności

11.1 Administratorem gromadzonych danych osobowych i eksploatacyjnych jest Firma KIS Sp. z o.o.
spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000924288 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, działająca pod adresem: ul. Obrońców pokoju 106c 36-100 Kolbuszowa
tel.600 839 619 , 17 2270 465 , email: biuro@uniformymedycze.pl
11.2 Zasady ochrony danych osobowych i eksploatacyjnych oraz ich przetwarzania obowiązujące w
Sklepie uniformymedyczne.pl są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora.
11.3 Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z polityką prywatności KIS Sp z.o.o Dalsze użytkowanie
strony oznacza, że użytkownik zna i akceptuje politykę prywatności sklepu internetowego
uniformymedyczne.pl i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.
11.4 Stronę internetową uniformymedyczne.pl można przeglądać bez udostępniania danych osobowych.
Dane eksploatacyjne przekazywane przy każdym wywołaniu strony przez Twoją przeglądarkę
internetową, jak np. data, czas pobytu na stronie lub nr IP są rejestrowane wyłącznie anonimowo. Jako
użytkownik Internetu pozostajesz przy tym anonimowy.
11.5 W razie złożenia zamówienia, Kis Sp zo.o przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizacji
zamówienia złożonego w sklepie internetowym uniformymedyczne.pl oraz, w zależności do decyzji
użytkownika wyrażonej przy składaniu zamówienia, także celach marketingowych.
11.6 W każdej chwili użytkownik może odwołać pozwolenie na wykorzystanie, przetwarzanie i
przekazywanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych poprzez zgłoszenie sprzeciwu na

adres siedziby lub e-mail: e-mail: biuro@uniformymedyczne.pl
11.7 Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
a) pisemnie na adres: ul. Obrońców pokoju 106c 36-100 Kolbuszowa;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
biuro@uniformymedyczne.pl
11.8 KIS sp zo.o prowadzący sklep internetowy uniformymedyczne.pl nie udostępnia danych osobowych
użytkownika osobom trzecim, chyba że:
(a) jest to konieczne w celu realizacji Zamówienia złożonego przez użytkownika w sklepie internetowym,
(b) jest zobowiązany do udostępnienia danych osobowych użytkownika na mocy obowiązujących
przepisów prawa.
11.9 KIS sp z o.o stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych
osobowych i eksploatacyjnych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub
zniszczeniem.
11.10. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką
pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych
lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
11.11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie
danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy
Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie
internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

12. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

12.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz
Zamówienia .
12.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez
Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3)
potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie
na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez
Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy:
imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz
numeru NIP. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z
Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: biuro@uniformymedyczne.pl lub też pisemnie na adres: KIS Sp z o.o ul.
Obrońców pokoju 106c 36-100 Kolbuszowa

12.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem
dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po
wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu
Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej
modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz
informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest
podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer
telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów,
miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru
NIP.. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter
jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z
chwiląwcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
12.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do
Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji
11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome
w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w
przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
12.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem
I dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności
intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych
zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym.

13.Postanowienia końcowe:

13.1 Niniejszy regulamin jest ważny od dnia opublikowania na stronie Sklepu
13.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulminu w dowolnym czasie , o czym
poinformuje Klientów na stronie Sklepu
13.3 Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu, cen i warunków świadczenia usług
w Sklepie.
13.4 Wszelkie spory wynikłę w zwiazku z realizacją zamówienia będą rozpatrywane przez właściwy sąd
na podtawie obowiązujących przepisów prawa polskiego

Zamknij Mój koszyk
Close Niedawno oglądane
Zamknij
Zamknij
Kategorie